Ankermenn

Dette er guttas kveld på Ankerplassen. Hver første onsdag i mnd. samles vi til Ankermenn kl. 1900 på Ankerplassen. Agendaen er egentlig bare å møtes, la praten gå og ha noen timer sammen.

Vi tror at også menn/voksne gutter kan ha behov for et sted å skravle litt, og også snakke dypere sammen når det er naturlig/ønskelig, uten en avklart agenda. Ankermenn er åpent for alle, og vi inviterer de vi kjenner, og ellers vet om, i et bredt spekter når det kommer til alder, mijø og interesser. Noen ganger serverer vi mat, men stort sett blir det kaffe med tilbehør. Det er ingen påmelding, kontingent , eller andre forpliktelser rundt deltagelse på Ankermenn. Kom som du er, når det passer og du har lyst. Mathias Jensen og Thomas Hvale er ansvarlige for kveldene.

Ønsker du sms. kan du gi oss et hint😉