SAMLIVSKURS / PREPKURS

På Ankerplassen tilbyr vi samlivskurs/Prepkurs to til fire ganger i løpet av et år.
Prep-kurs modellen er basert på forskning om parforholdet gjennom flere tiår. Amerikanske forskere har sett på hva som kjennetegner par som klarer å holde sammen gjennom i et livslangt samliv, hvilke momenter som ofte er til stede hos par som ikke klarer det samme, og hvordan dette kan forebygges. Dette er først og fremst et forebyggende og motiverende kurs, der vi ønsker å være med på å øke gleden i samlivet.
Prep har som hovedmålsetning å styrke det positive i samlivet, og avdekke negative kommunikasjonsmønstre som virker ødeleggende. I tillegg ønsker man øke motivasjonen for et livslangt samliv. På bakgrunn av forskning, har man laget et konsept hvor man deler inn i ulike temaer, som til sammen utgjør et fullstendig PREP-kurs.

På Ankerplassen tilbyr vi «miniprep-kurs» noen ganger i året, vanligvis et kurs i vår semesteret, og to kurs på høstsemesteret. Vi har gjort et utvalg av temaer, og arrangerer helgekurs. Våre kurs foregår i Ankerplassens lokaler på Eidsvoll Verk. Det er plass til 4 par per kurs og vi etterstreber å ha en god og uformell atmosfære i et hjemmekoselig miljø. Kursene på Ankerplassen er gratis, inkl. materiell, og bevertning.

I Norge er det Modum bad som har rettighetene til PREP, og alle som skal holde slike kurs, (eller deler av det) må sertifiseres gjennom Modum bad. Det er Beate og Thomas Hvale som er sertifiserte kursholdere på Ankerplassen. I tillegg til kursene, tilbyr vi parsamtaler ved behov.

samlivskursBeate & Thomas